Showing all 15 results

 • Sort by:
SALE -35%
69,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Cà phê
 • Khử mùi, sát khuẩn, giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe, thư giãn tinh thần, tập trung khi đi xe
 • Kích thước: 4.5 x 2.5 cm
 • Xuất xứ: Việt Nam

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Oải hương Lavender.
 • Khử mùi, thư giãn tinh thần, điều hòa huyết áp, giảm cảm giác khó chịu trên xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước: 4.5 x 2.5 cm

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Ngọc lan tây.
 • Khử mùi, thư giãn tinh thần, điều hòa huyết áp, giảm cảm giác khó chịu trên xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước: 4.5 x 2.5cm

AVAILABILITY: In stock

SALE -35%
69,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Sả Chanh.
 • Khử mùi, sát khuẩn, đuổi muỗi, giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước:4.5 cm x 2.5 cm

AVAILABILITY: In stock

SALE -43%
79,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Bưởi.
 • Khử mùi, sát khuẩn,giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước: 4.5 x 2.5 cm

AVAILABILITY: In stock

SALE -43%
79,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Bưởi.
 • Khử mùi, sát khuẩn,giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước:cao 6 cm, rộng 3,3 cm, dung tích 5 ml, đường kính miệng 0,7 cm.

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 8ml tinh dầu Cà phê
 • Khử mùi, sát khuẩn, giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe, thư giãn tinh thần, tập trung khi đi xe
 • Kích thước: 7 cm x 2.9 cm x 2.6 cm
 • Xuất xứ: Việt Nam

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 8 ml tinh dầu Oải hương Lavender.
 • Khử mùi, thư giãn tinh thần, điều hòa huyết áp, giảm cảm giác khó chịu trên xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô
 • Kích thước: 7 x 2.9 x 2.6 cm

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Ngọc lan tây.
 • Khử mùi, thư giãn tinh thần, điều hòa huyết áp, giảm cảm giác khó chịu trên xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước:cao 6 cm, rộng 3,3 cm, dung tích 5 ml, đường kính miệng 0,7 cm.

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 8ml tinh dầu Ngọc lan tây.
 • Khử mùi, thư giãn tinh thần, điều hòa huyết áp, giảm cảm giác khó chịu trên xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô
 • Kích thước: 7 x2.9 x 2.6 cm

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Oải hương Lavender.
 • Khử mùi, thư giãn tinh thần, điều hòa huyết áp, giảm cảm giác khó chịu trên xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước:cao 6 cm, rộng 3,3 cm, dung tích 5 ml, đường kính miệng 0,7 cm.

AVAILABILITY: In stock

SALE -49%
89,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Cà phê
 • Khử mùi, sát khuẩn, giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe, thư giãn tinh thần, tập trung khi đi xe
 • Kích thước: 6 cm, rộng khoảng 3,3 cm, dung tích 5ml, đường kính 0,7 cm
 • Xuất xứ: Việt Nam

AVAILABILITY: In stock

SALE -43%
79,000 45,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 5ml tinh dầu Sả Chanh.
 • Khử mùi, sát khuẩn, đuổi muỗi, giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Dùng cho xe ô tô, treo nhà tắm, nhà bếp,…
 • Kích thước:cao 6 cm, rộng 3,3 cm, dung tích 5ml, đường kính miệng 0,7 cm.

AVAILABILITY: In stock

69,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 8 ml tinh dầu Sả Chanh.
 • Khử mùi, sát khuẩn, đuổi muỗi, giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô
 • Kích thước: 7 x 2.9 x 2.6 cm

AVAILABILITY: In stock

89,000

 • Sản phẩm bao gồm lọ treo có chứa sẵn 8ml tinh dầu Bưởi.
 • Khử mùi, sát khuẩn,giảm cảm giác buồn ói, khó chịu khi bị say xe
 • Xuất xứ: India
 • Dùng cho xe ô tô
 • Kích thước: 7cm x 2.9cm x 2.6cm

AVAILABILITY: In stock